ගණිත කියවීම් තීරුව

"ඔක්කොටම ගණං පුළුවන්"
FACEBOOK පිටුවෙන්

හැඳින්වීම

අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියක දී දැනුම, කුසලතා සහ ආකල්ප ප්‍රධාන අංග තුන ලෙස සැළකේ. පන්ති කාමරයක කෙරෙන ඉගැන්වීම් තුළින් හා පොත් පරිශීලනය තුළින් දැනුම ලබාගත හැකියි. කුසලතා වර්ධනය වීම සිදුවන්නේ දැනුම ප්‍රායෝගිකව භාවිතා වීම තුලයි. ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියක් හරහා කුසලතා වර්ධනයට අනුබල ලබාදිය යුතුයි. අවසන් අංගය වන ආකල්ප ආකාර දෙකකට ගොනු කල හැකියි. යහපත් පුරවැසියකු වීම යන පුළුල් දැක්ම එක් ආකාරයකි. යම් විෂයක් තමාට ප්‍රගුණ කළ හැකියැයි විශ්වාසයක් ඇතිකර ගැනීම දෙවන ආකාරයයි.
ගණිතය විෂය හැදෑරීම තුළ වර්ධනය වන කුසලතා තුනක් ලෙස විශ්ලේෂණය, නිවැරදිව තීරණ ගැනීම හා නිර්මාණශීලීත්වය සැළකිය හැකියි. “ ඔක්කොටම ගණං පුළුවන් ” ලෙස තේමාවට නැගුනු මෙම වැඩසටහන හරහා ඉහත කුසලතා තුන අප තුල සැඟව ඇති බවත් එය ගණිතය වැනි විෂයක් තුළින් වර්ධනය කරගත හැකි බවත් අවධාරණය කෙරේ. එය ඉහත කී ආකල්ප වල දෙවන ආකාරයට සමීප කරුණකි.
කුසලතා හා ආකල්ප අතර ඔබමොබ ගමන් කිරීම දැනුම හා කුසලතා අතර ඔබමොබ ගමන් කිරීම තරමටම සිදුකළ යුත්තකි. දැනුම සොයා යන වේගයෙන් ආකල්ප වර්ධනය හඹා නොයෑම පසුගාමී තත්ත්වයකි. මෙවැනි කරුණු සමඟ ඉහත කී විශ්ලේෂණය, නිවැරදිව තීරණ ගැනීම හා නිර්මාණශීලීත්වය යන කුසලතා තුන ජිවිත සාර්ථක කරගැනීමට අනුගත කරගත හැකි අයුරු ද මෙම වැඩසටහනින් සාකච්ජා කෙරේ.

ඉලක්කගත කණ්ඩායම්

1.පාසල් ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව
2.පාසල් සිසුන්ගේ දෙමාපියන් හා ගුරුවරුන් 
   (විශේෂයෙන් දුෂ්කර ප්‍රදේශ ඉලක්ක කෙරේ.)

ක්‍රියාකාරකම්

1. ආකල්ප සංවර්ධනය ආශ්‍රිත කරුණු ඇතුළත් අත් පත්‍රිකා බෙදා හැරීම.
2. දේශන හා සාකච්ජා තුළින් ඉලක්කගත කණ්ඩායම් දැනුවත් කිරීම.
3. සමාජ මාධ්ය ඔස්සේ කරුණු ප්‍රචාරණය කිරීම.
4. පුවත්පත් ලිපි සැකසීම හා විද්‍යුත් මාධ්‍යය වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කිරීම.

පසුවිපරම 

සෑම ක්‍රියාකාරකමක් සඳහාම ප්‍රගති සමාලෝචනයක් සිදුකිරීමට නියමිත අතර ඒවායේ ඵලදායීතාව වැඩිකර ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනස්කම් ද සිදුකිරීමට නියමිතය. ආරම්භයේ සිට වසරක කාලයක් වැඩසටහන පෝෂණය වන කාල සීමාවක් ලෙස සැළකෙන අතර එහිදී ලැබෙන අත්දැකීම් ඉදිරි වැඩපිළිවෙළ සඳහා දායකකර ගැනේ. ආරම්භය – 2019 ජනවාරි මස.

අනුග්‍රහය

ඉලක්කගත කණ්ඩායම් වලින් කිසිදු මූල්‍ය ානුග්‍රහයක් බලාපොරොත්තු නොවන අතර සියලු ක්‍රියාකාරකම් නිස්සරණධ්‍යාසයෙන් සිදුකරන සමාජ සත්කාරයක් ලෙස පවත්වා ගැනේ. යම් බාහිර පාර්ශවයක් නුග්‍රහයක් දැක්වීමට ඉදිරිපත්වේ නම් එය හුදෙක් වියදම් පියවා ගැනීමකට සීමාවන අතර ලාභ ඉපයීම අරමුණු කර නොගැනේ.

ආචාර්‍ය නලින් ගනේගොඩ

ජ්‍යාමිතික ප්‍රමේය සාධනය

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *